Vòng đời tên miền quốc gia “.VN”

vong-doi-ten-mien-viet-nam

Vòng đời của tên miền chính là cách thức cách thức quản lý của tên miền đó. Tùy thuộc vào mỗi loại tên miền quốc gia hay tên miền quốc tế mà chu trình sống của nó sẽ khác nhau.

Tên miền(Domain) Việt Nam khi đã bị đăng ký. Ví dụ như tên miền đó được đăng ký thời gian là một năm thì đến năm kế tiếp ngay sau ngày hết hạn đó nếu chủ thế vẫn chưa gia hạn thì tên miền đó sẽ bị tạm khóa DNS. Lúc này tên miền sẽ tự động được trỏ về trang mặc định của trung tâm internet Việt Nam và thời hạn của tên miền đó sẽ được cho thêm là 20 ngày nữa. Nếu sau 20 ngày chủ thể vẫn không gian hạn thì nó sẽ cho ra trạng thái tự do, khi đó bạn hoặc người khác có thể đăng ký domain đó.

Ví dụ: Tên miền của bạn là hitomi.vn có thời hạn đăng ký là 1 năm, ngày hết hạn là 29/12/2015 thì đến năm sau tới ngày 29/12/2016 chủ thể vẫn chưa gian hạn, tên miền này sẽ tạm khóa, bị ngưng sử dụng, cho phép thêm 20 ngày nếu thông tin về phía chủ thể không có động tĩnh gì, nó sẽ bị rớt ra, những chủ thể khác có quyền được phép đăng ký.

Vòng đời của tên miền quốc gia Việt Nam như sau:

vong-doi-ten-mien-viet-nam

Trạng thái tên miền tự do:

Là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.

Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tên miền đã được đăng ký

Gia hạn hay duy trì tên miền:

Ngay sau khi đăng ký tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.

Trạng thái tên miền hết hạn:

Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.

Trạng thái tạm ngừng hoạt động:

Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn tên miền ở trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.

Trạng thái xử lý thu hồi: sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, chủ thể không thể gia hạn tên miền, tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*