Cách thêm bản ghi TXT vào Plesk?

1. Bản ghi TXT là gì?

Bản ghi TXT, viết tắt của “bản ghi văn bản”, là một loại bản ghi tài nguyên cụ thể được Hệ thống tên miền (DNS) sử dụng để cung cấp khả năng liên kết văn bản ngẫu nhiên với máy chủ hoặc tên khác. Văn bản này có thể bao gồm thông tin mà con người có thể đọc được về máy chủ, mạng, trung tâm dữ liệu…. Các bản ghi TXT được sửa đổi thành ” TXT records”

2. Cách thêm bản ghi TXT vào Plesk?

Bước 1. Đăng nhập vào Plesk bằng mật khẩu máy chủ của bạn bằng cách tìm kiếm server_ip:8880 trong trình duyệt của bạn.

Bước 2. Đi tới Hosting and DNS trong menu trang web và tên miền, sau đó nhấp vào cài đặt DNS.

Bước 3. Nhấp vào “Thêm bản ghi.”

Bước 4. Trong menu thả xuống loại bản ghi, chọn bản ghi TXT.

– Trường tên miền nếu không có tên miền phụ thì bỏ trống

Trong trường TTL, bạn có thể chỉ định bất kỳ giá trị nào tính bằng giây mặc định chúng ta sẽ để 3600. Trong trường bản ghi TXT, nhập bản ghi TXT. sau đó chọn OK. 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*