Redirect đường dẫn sang Domain mới sử dụng htaccess

1. 301 Redirect trong .htaccess

Redirect 301 trong file tệp .htaccess của bạn cho phép các công cụ tìm kiếm và những người khác biết rằng một liên kết cũ đã được thay thế bằng một liên kết mới. Đó là phương pháp được đề xuất để điều hướng lưu lượng truy cập từ một trang hiện có.

Một số trường hợp redirect đường dẫn thường gặp

  • Redirect 1 đường dẫn đơn lẻ

Để chuyển hướng các đường dẫn đơn lẻ như bên dưới:

Bạn có thể sử dụng chuyển hướng 301 như thế này:

Redirect 301 /old-path.html /new-path.html

  • Redirect đường dẫn từ tên miền cũ sang tên miền mới

Nếu bạn đã có một tên miền cũ như example.com, và bây giờ bạn đã quyết định bạn thực sự muốn sử dụng example.net cho trang web. Bạn có thể thiết lập chuyển hướng 301 cho toàn bộ miền, để người dùng khi truy cập đến đường dẫn cũ có thể ngay lập tức được chuyển hướng tới tên miền mới của bạn.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://example.net/$1 [L,R=301,NC]

  • Redirect đường dẫn từ http sang https

http://abc.com/* => https://abc.com/*

Chrome và Firefox đã bắt đầu hiển thị các cảnh báo không an toàn trên các trang web không có chứng chỉ SSL. Không có SSL, trang web của bạn sẽ hiển thị không an toàn cho khách truy cập. Do đó, sử dụng kết nối được mã hóa SSL vì lý do an toàn. Việc redirect từ HTTP sang HTTPS trở nên rất quan trọng.

Để điều hướng website tới https chúng ta có thể làm như sau:

https://www.facebook.com/update.youtube/posts/884575018561089?__tn__=K-R
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://abc.com/$1 [R,L]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*