Quản lý user trong wordpress

Quản lý user trong website nói chung và trong wordpress nói riêng là việc thường được sử dụng trong các diễn đàn cũng như những website cho phép đăng ký thành viên. Bao gồm các chức năng chính như cho phép đăng ký, tạo thành viên, phân quyền thành viên.

Quản lý user trong wordpress như thế nào?

1. Các group user

Trong wordpress có 4 nhóm user:

– Administrator : Là nhóm có quyền hạn cao nhất

– Editor : Nhóm có quyền quản lý như chỉnh sửa, xóa các post, pages và upload files

– Author : Nhóm tác giả, có thể viết sửa xóa bài viết của chính họ và upload files

– Contributor : Nhóm cộng tác viên, có thể xóa bài, sửa bài và đọc bài

– Subscribe : Nhóm có quyền thấp nhất, chỉ có thể đọc bài

Trường hợp bạn muốn tạo thêm các nhóm thành viên khác để tự phân quyền thì bạn có thể làm dễ dàng với plugin User Role Edit

2. Thêm user mới

Để thêm một user mới bạn vào Users => Add New . Sau đó điền vào những thông tin cần thiết của user.

3. Bật tính năng đăng ký thành viên

Mặc định wordpress sẽ tắt chức năng đăng ký thành viên, để bật lên bạn vào Settings => General => Check Anyone can register.

Ai đăng ký thành viên thì đều phải truy cập vào domain/wp-login.php?action=register và nhập username cùng email của người muốn đăng ký, sau đó mật khẩu sẽ tự động gửi qua email. Nếu cần một form đăng ký chuyên nghiệp hơn thì cài plugin Pei Register, thành viên cũng có thể tự đặt mật khẩu cho mình.

4. Đổi quyền thành viên

Để đổi quyền một thành viên nào đó, bạn truy cập vào  Users => All Users => Tìm tới thành viên cần đổi và Edit => Chỉnh ở mục Role.

Lời kết : Quản lý user trong wordpress khá đơn giản, không quá phức tạp. Ngoài các chức năng phân quyền mặc định bạn cũng có thể cài thêm các plugin khác để quản lý một cách chuyên nghiệp hơn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*