.ORG News – ICANN từ chối việc bán .ORG Registry cho Ethos Capital

Tin tức được đưa ra vào ngày 30 tháng 4 thông qua một thông cáo báo chí từ Hội đồng ICANN thông báo rằng họ đã đưa ra quyết định từ chối việc bán Public Interest Registry (PIR), cơ quan đăng ký .ORG, cho công ty cổ phần tư nhân Ethos Capital.

Xin nhắc lại, vào cuối năm 2019, việc thông báo bán sổ đăng ký .ORG cho Ethos Capital đã tạo ra một cuộc tranh luận thực sự và gây ra một số lo ngại từ các tổ chức phi chính phủ, chẳng hạn như việc tăng giá .ORG và việc thực hiện các chính sách bảo vệ quyền có thể dẫn đến một hình thức kiểm duyệt

Vào giữa tháng 4, trong khi tổ chức phải quyết định có chấp thuận việc bán sổ đăng ký hay không, giao dịch vẫn đang chờ xử lý. ICANN đã tự cho phép mình thêm thời gian để hoàn thành việc xem xét, sau khi nhận được nhiều lá thư phản đối, trong đó có một lá thư từ Tổng chưởng lý California, Xavier Becerra.

Quyết định từ chối thỏa thuận này cuối cùng đã được công bố vào thứ Năm ngày 30 tháng 4 “ do nhiều yếu tố khác nhau tạo ra sự không chắc chắn không thể chấp nhận được đối với tương lai của cơ quan đăng ký gTLD lớn thứ ba ”.

Một trong những lý do chính cho quyết định này là “ sự thay đổi từ bản chất lợi ích công cơ bản của PIR thành một thực thể có nghĩa vụ phục vụ lợi ích của các bên liên quan trong công ty và không có kế hoạch có ý nghĩa để bảo vệ hoặc phục vụ cộng đồng .ORG. ”

Trong số các lý do cho sự từ chối này cũng là vấn đề tài chính, vì giao dịch này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của cơ quan đăng ký. Thật vậy, việc bán được đề xuất sẽ thay đổi PIR từ một tổ chức phi lợi nhuận thành một tổ chức vì lợi nhuận với nghĩa vụ nợ 360 triệu đô la, điều này sẽ không mang lại lợi ích cho PIR hoặc cộng đồng .ORG, mà là lợi ích tài chính của Ethos và các nhà đầu tư của nó.

Hơn nữa, đề xuất của PIR về việc triển khai “ Hội đồng quản lý ”, nhằm mục đích làm cho tổ chức có trách nhiệm hơn với cộng đồng, cũng không thuyết phục được ICANN. Theo tổ chức, hội đồng này ” có thể không độc lập “.

Do đó, quyết định của ICANN là một chiến thắng cho cộng đồng .ORG và Electronic Frontier Foundation , không dừng lại ở đó và cho biết thêm “ cơ quan đăng ký .ORG vẫn cần một người quản lý trung thành, bởi vì Hiệp hội Internet đã nói rõ rằng họ không còn muốn trách nhiệm đó nữa. ICANN nên tổ chức một cuộc tư vấn mở, như họ đã làm vào năm 2002, để chọn một nhà điều hành mới của miền .ORG sẽ mang lại cho các tổ chức phi lợi nhuận tiếng nói thực sự trong quản trị của mình và đảm bảo thực sự chống lại việc kiểm duyệt và khai thác tài chính . “

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*