“China” là trending trên thế giới dùng .Com

“China” là trending trên thế giới dùng .Com

Hàng nghìn lượt đăng ký trong hai ngày giúp “Trung Quốc” tăng đột biến.

Hóa ra người Trung Quốc không chỉ mua các tên miền .com dạng số và ngắn.“Trung Quốc” là nơi thịnh hành nhất trong các đăng ký .com mới vào tháng trước theo Verisign. Có vẻ như đã có một sự gia tăng đột biến về số lượng đăng ký tên miền Trung Quốc(ví dụ: Chinadjr.com) vào ngày 13-14 tháng 11.

Máy bay không người lái cũng là một xu hướng trong tháng trước.

Và không cần nghiên cứu để hiểu tại sao “Friday, “Coupon” và “Present” đột nhiên có xu hướng trong tháng 11!

Dưới đây là mười từ thịnh hành nhất trong .com tháng trước:

1. China
2. Drone
3. Got
4. Coupon
5. Download
6. Bits
7. Friday
8. Muscle
9. Present
10. Bone

Từ thịnh hành hàng đầu trong .net là “Rent”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*