Điều kiện cần có khi đăng ký tên miền “GOV.VN”

dang-ky-ten-mien

Bạn cần đăng ký tên miền “gov.vn” nhưng lại chưa hiểu rõ cách thức và những điều kiện gì để có thể đăng ký cho doanh nghiệp cho mình.

dang-ky-ten-mien

Tên miền rất quan trọng đặc biệt những bạn làm Seoer rất quan tâm đến tên miền ví dụ như .edu.vn, .gov.vn, .name.vn….còn rất nhiều nữa nhưng sau đây Inet.vn hướng dẫn bạn những bước cơ bản để có được hậu tố .gov.vn như sau:

Mua tên miền “.gov.vn” là loại miền chỉ được cấp phép cho các cơ quan chính phủ của quốc gia Việt Nam. Do vậy, ý nghĩa của tên miền phải phù hợp với chức năng, lĩnh vực quản lý nhà nước của chủ thể, tổ chức. Khi đăng ký loại miền này được hưởng lợi ích hợp pháp liên quan tới nó, nếu có điều không may xảy ra sẽ được pháp luật nhà nước bảo vệ, bồi thường. Trước khi đăng ký tên miền .gov.vn cần đầy đủ hồ sơ, giấy tờ gốc theo yêu cầu.

  • Đối tượng được phép đăng ký tên miền:

– Là những Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp.

– Là Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc chính phủ.

– Các đơn vị có tên trong nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc cơ quan trực thuộc Chính phủ.

– Những cơ quan, tổ chức được thành lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quyết định ký bởi các cấp có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức nêu trên.

  • Hồ sơ khi đăng ký tên miền:

– Nếu thuộc vào diện đối tượng: Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp. Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc chính phủ. Các đơn vị có tên trong nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc cơ quan trực thuộc Chính phủ. Trong bản khai phải có xác nhận của cơ quan với con dấu có hình Quốc huy.

– Trường hợp nếu con dấu không có quốc huy thì phải có quyết định thành lập trên nội dung nêu rõ chức năng quản lý nhà nước.

– Tên miền không theo tên gọi của tổ chức tham gia đăng ký thì yêu cầu tổ chức đó phải làm công văn giải trình nêu rõ lý do, mối quan hệ giữa chủ thể và tên miền đăng ký.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*