Tạo breadcrumb cho WordPress?

Tạo breadcrumb cho WordPress?

Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ 2 cách để thêm breadcrumb vào WordPress. Cách đầu tiên là sử dụng NavXT plugin, cách thứ 2 là dùng plugin Yoast SEO.

1. Sử dụng plugin WordPress Breadcrumb NavXT

NavXT plugin có cài dễ dàng thông qua repository trong WordPress. Bạn chỉ cần tìm từ khóa Breadcrumb NavXT, bạn sẽ thấy nó hiện lên. Tải, cài đặt và kích hoạt nó.

Plugin NavXT thêm breadcrumb thông qua widget. Để sử dụng, bạn hãy chuyển tới tab Appearances, mở Widgets. Chỉ cần thả widget NavXT widget vào trang web nơi bạn muốn breadcrumb WordPress hiện lên là được.

Nếu bạn cần thêm breadcrumb trực tiếp vào theme, bạn sẽ cần thêm đoạn code snippet sau vào file header.php:

<div class=”breadcrumbs” typeof=”BreadcrumbList” vocab=”https://schema.org/”>
<?php
if(function_exists(‘bcn_display’))
{
bcn_display();
}?>
</div>

Sau khi hoàn tất, bạn có thể sử dụng plugin này để hiển thị breadcrumb ở chỗ cần thiết. Để cấu hình chi tiết tiết, di chuyển vào page setting của plugin.

Tại đây, bạn có thể thay đổi một số thuộc tính của breadcrumbs như taxonomies để khiến cho breadcrumbs đặc biệt hơn. Bạn cũng có thể tạo phon gcách cho breadcrumb WordPress bằng việc sử dụng class đặc biệt trong CSS3 sheet.

2. Sử dụng Yoast SEO để thêm Breadcrumb vào website WordPress

Cài plugin Yoast SEO cũng tương tự như plugin khác. Tải và cài đặt Yoast SEO plugin, sau đó kích hoạt plugin là được.

Sau khi cài đặt, thêm snippet code vào trong child theme WordPress của bạn. Code Snippet bên dưới có thể thêm vào bất kỳ template nào đang sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên đặt nó vào single.php, page.php, hay header.php.

3 nơi này đảm bảo breadcrumbs hiện lên mỗi bài viết, trang web, và trên toàn website. Đây là đoạn code:

<?php
if ( function_exists(‘yoast_breadcrumb’) ) {
yoast_breadcrumb( ‘<p id=”breadcrumbs”>’,'</p>’ );
}
?>

Sau khi bạn thêm code vào, kích hoạt breadcrumbs bằng Yoast SEO -> Search Appearance -> Breadcrumbsad

Cuối cùng: Bạn nên dùng Breadcrumbs vì có thể được dùng để tăng trải nghiệm duyệt web, và tăng hạng SEO. Nó đảm bảo người dùng hiểu được cấu trúc của website, và dễ dàng chuyển hưởng, quay lại bài viết cũ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*