Có phải domain nào cũng đăng ký được không?

Có phải domain nào cũng đăng ký được không?

Trả lời cho câu hỏi: “Có phải domain nào cũng đăng ký được không?” – hay ta có thể hiểu là: “Có hạn chế nào khi lựa chọn tên miền hay không”

Câu trả lời là: Không phải domain nào cũng đẵng ký được kể cả khi nó đang tự do và hoàn toàn có những hạn chế nhất định khi lựa chọn tên miền.

– Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.
– Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
– Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.
– Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
– Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
– Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.
– Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
– Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*