Cách kiểm tra VPS khỏe hay yếu – câu lệnh kiểm tra thông số VPS

Cách kiểm tra VPS khỏe hay yếu - câu lệnh kiểm tra thông số VPS

 

VPS khỏe hay yếu phụ thuộc cấu hình VPS. Quan trọng hơn cả là cùng cấu hình nhưng hiệu năng có thực sự cao hay không? Thông số thường không đủ là CPU, RAM, I/O. Còn tốc độ mạng thì không cần phải quá lớn đâu nhé

Một số câu lệnh để các bạn có thể kiểm tra thông số cấu hình của VPS Linux

1. Lệnh kiểm tra CPU:

cat /proc/cpuinfo

Lệnh theo dõi CPU, Ram, IO tổng quan (Thường xuyên sử dụng lệnh này để kiểm tra tình trạng VPS)
2 thông số Load average và wa rất quan trọng. thường 1 trong 2 hoặc cả 2 thông số này trên 5 là VPS bắt đầu chậm. qua wa (waiting) có thể biết được tình trạng I/O (Đọc & Ghi) của ổ cứng

top -c

2. Lệnh kiểm tra hệ điều hành:

uname -a

3. Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành (CentOS)

cat /etc/redhat-release

4. Lệnh kiểm tra Ram:

free -m

5. Lệnh kiểm tra HDD:

df -h

6. Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi (I/O) HDD

dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1024k conv=fdatasync

7. Lệnh kiểm tra CPU, RAM, test speed và IO

wget freevps.us/downloads/bench.sh -O – -o /dev/null|bash

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*