Cách add Subdomain trên Plesk 12?

Cách add Subdomain trên Plesk 12?

1. Cách add Subdomain trên Plesk 12?

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Plesk với người dùng Plesk của bạn.
  2. Khi bạn đã đăng nhập vào bảng điều khiển Plesk trong websites & domains, hãy nhấp vào nút “Add New Subdomain” .
  3. Trên màn hình tiếp theo, hãy cung cấp tên miền phụ mà bạn muốn tạo.
  4. Trong tùy chọn Hosting Settings để nó mặc định và sau đó nhấp vào nút OK.
  5. OK như vậy là đã hoàn thành bạn đã hoàn thành việc trỏ tên miền subdomian.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*