Làm cách nào để add một domain trong Direct Admin

1. Đăng nhập vào bảng điều khiển DirectAdmin của bạn.
2. Từ phần tài khoản của bạn, nhấp vào “Domain Setup” để đi đến cài đặt tên miền:

Trên trang này, bạn sẽ thấy tên miền hiện tại của mình và dung lượng đĩa mà nó tiêu thụ:

Nhấp vào “Add Another Domain” để thêm tên miền mới.

Trên trang “Create Domain”, thiết lập tên miền, dung lượng ổ đĩa và băng thông:

Lưu ý: bạn phải thiết lập DNS tên miền của mình. Sau khi thêm tên miền, một thư mục mới được tạo trong Trình quản lý tệp được liên kết với tên miền mới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*