Cách xóa địa chỉ IP của bạn khỏi danh sách đen của Gmail

Cách xóa địa chỉ IP của bạn khỏi danh sách đen của Gmail

Một trong những lý do phổ biến khiến các email không đến được với người nhận Gmail mục tiêu là việc Google chặn người gửi email. Nếu bạn không thể gửi email đến những người đăng ký Gmail của mình, thì bài viết này chắc chắn sẽ giúp bạn.

* Tại sao Google có thể chặn mail của bạn

Mặc dù Gmail không tiết lộ quy tắc lọc email của họ, dưới đây là một số lý do phổ biến khiến Gmail có thể từ chối email đến từ máy chủ của bạn.

Những lý do phổ biến nhất là:

 • Khối lượng lớn email được gửi từ một địa chỉ IP mới.
 • Thay đổi đột ngột về khối lượng email.
 • Tỷ lệ thoát cao.
 • Báo cáo spam từ người dùng Gmail.
 • Cài đặt DNS không chính xác.
 • Điểm người gửi thấp.
 • Danh sách IP trong danh sách đen công khai.

Google có thể sử dụng tín hiệu từ các danh sách đen công khai này:

 • pbl.spamhaus.org – bao gồm các dải IP máy chủ động và không phải thư.
 • sbl.spamhaus.org – bao gồm các email mà Spamhaus đã xác định là thư rác.
 • xbl.spamhaus.org – bao gồm các bot và đại lý khai thác.
 • cbl.abuseat.org – bao gồm các email được gửi đến bẫy thư rác hoặc được người dùng của họ báo cáo là thư rác.

Bạn có thể sử dụng Trình theo dõi danh tiếng IP của GlockApps để kiểm tra IP của máy chủ của bạn.

Ví dụ nếu email của bạn bị liệt vào danh sách đen.

Nếu bạn nằm trong danh sách đen, email của bạn sẽ bị từ chối với lỗi 421 hoặc 550 SMTP.

Ví dụ về lỗi 421 :

421 4.7.0 [167.89.55.59 15] Our system has detected that this message is suspicious

due to the nature of the content and/or the links within. To best protect our users from spam,

the message has been blocked. Please visit https://support.google.com/mail/answer/188131

for more information. u22si16671234pfl.244 – gsmtp

Ví dụ về lỗi 550:

SMTP error from remote mail server after end of data:

host gmail-smtp-in.l.google.com [173.194.71.26]:

550-5.7.1 [194.XXX.XXX.181] Our system has detected an unusual rate of

550-5.7.1 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our

550-5.7.1 users from spam, mail sent from your IP address has been blocked.

550-5.7.1 Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html to review

550 5.7.1 our Bulk Email Senders Guidelines. k8si8849879lbl.62

2. Cách yêu cầu xóa khỏi danh sách đen của Gmail

Trong trường hợp bạn gửi email hàng loạt hợp pháp và bị trả lại với mã lỗi 400, thì bạn cần phải xem qua Nguyên tắc cộng đồng của Google và sau đó hoàn thành Biểu mẫu liên hệ.

Tốt hơn bạn có thể sử dụng gói dịch vụ email tên miền của inet để hạn chế tối đa lỗi bị chặn spam của gg. Tham khảo: https://inet.vn/email-theo-ten-mien

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*