Cách để chuyển web từ Tumblr sang WordPress

Tumblr thực sự là một nền tảng tuyệt vời cho tiểu blog khi bắt đầu khi chúng hỗ trợ nhiều và rất dễ dàng khi bắt đầu. Nhưng nếu muốn phát triển hơn và giữ nguyên site thì làm cách nào để chuyển từ tumblr sang wordpress được.

1. Cách dễ nhất để di chuyển từ Tumblr sang WordPress:

Bước 1: Trước hết bạn cần mua gói hosting và tên miền nếu bạn chưa có.

Bước 2: Tiếp theo bạn cần cài đặt wp từ bảng điều khiển WordPress của bạn, bạn sẽ tìm thấy khá nhiều tùy chọn import tuy nhiên bạn cần chọn tumblr.

Bước 3: Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Run Importer. Vì vậy, chỉ cần nhấp vào đó.

Tuy nhiên, bạn cần tạo một ứng dụng Tumblr vì sẽ hoạt động như một điểm kết nối giữa cả hai nền tảng. Vì vậy, khi bạn nhấp vào tùy chọn Run Importer, bạn sẽ thấy URL sau: http://www.tumblr.com/oauth/apps.

Bước 5: Sau đó trên trang web tiếp theo, bạn phải tạo một ứng dụng Tumblr.

Bước 6: Bây giờ để đăng ký một ứng dụng Tumble. Bạn sẽ cần một số chi tiết. Những chi tiết này bao gồm:

Tên ứng dụng
Trang web ứng dụng
URL
Mô tả ứng dụng
Email liên hệ

……

Bước 7: Bây giờ hãy quay lại Trang WordPress và ở đây bạn phải điền Khóa tiêu dùng OAuth và Khóa bí mật.

Khi bạn đã điền xong cả hai chi tiết, chỉ cần nhấn nút kết nối với Tumblr và bạn đã hoàn tất.

Bước 8: Ở màn hình tiếp theo, bạn phải bấm vào tùy chọn Author Authorization the Application, và cho phép ứng dụng hoạt động.

Bước 9: Cuối cùng, trên bảng điều khiển WordPress của bạn, bạn sẽ thấy các bài đăng Tumblr được liên kết với tên người dùng và địa chỉ email của bạn. Bây giờ hãy kiểm tra mọi thứ và nhấp vào nút blog import.

Cách 2: Plugin di chuyển Tumblr sang WordPress:

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress của bạn.

Bước 2: Sau đó vào trang plugin và nhấp vào nút Thêm mới.

Bước 3: Từ đây bạn phải tìm kiếm plugin di chuyển Tumblr sang WordPress. Sau đó, chỉ cần cài đặt và kích hoạt các plugin.


Bước 4: Sau đó,  hãy chuyển đến tùy chọn Tumblr sang WordPress.

Bước 5: Sau đó tạo một tài khoản mới.

Bước 6: Cuối cùng, chỉ cần kết nối tài khoản Tumblr của bạn và làm theo tất cả các bước để hoàn thành việc di chuyển.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*